Trollkarlen och klass 2:1’s äventyr

Det var en gång en trollkarl som trollade allt vad klass 2:1 ville ha. Och sedan så träffade trollkarlen en trollkompis som kan trolla. En jättestor orm följde efter dem. De blev så klart rädda. Ormen kom in i klassrummet och sade till barnen: Jag kommer att göra en test. Om barnen kunde lösa vad några bokstäder som låg på golvet betydde så…