Superhjältarnas fantasiland

Det var en gång en superhjälte som hade krafter med vattnet och hans bästa kompis som ville lära sig att flyga. Det hände allt i fantasilandet. De ville gärna också kunna veta hur man gjorde krafter i vattnet. Och sen tog en tjuv allt vatten. Superhjältarna blev oroligt...