Oscar är kär

Det var en kille som hette Oscar och han ville fråga chans på Sara men han var blyg. Emilia berättar för Oscar vad tjejer gillar för att Sara ska tycka om honom.

Oscars bästa vän hjälper honom att fråga chans så att de kan vara tillsammans hela livet. Emilia berättade det för sin bästa vän, som lovade att inte säga det till någon. Men hon gjorde det i alla fall. Oscar tänkte fråga chans, men han hann inte och sen var det sportlov…