Önskan att hitta pengar

Det fanns en gång tre tjuvar som försökte råna en bank. Sen kom en polis och tog dem, så kom en kille som var en fiende som ville bli en tjuv. Sen kom jätten och stoppade dem, han la fäller framför dem. De slog sönder fällorna med boxningshandskar. Den

smala killen skulle gräva ett hål där polisen var och där fanns en eldfälla. Den smala killen gick ner där fällan var och tog nycklarna från polisen …