Kampen om trollformlerna

Det var en gång en trollkarl och en apa som bodde i en skog. Dom hittade ett slott. Dom önskade att dom kunde alla formler.

Dom stötte på en ond trollkarl och dom började använda magi mot varandra…