Enhörningens och drakens äventyr

Det var en gång en enhörning som hade kraft i hornet och den träffade en drake som kunde se långt bort. Sen blev de bästa kompisar. Enhörningen trollar fram ett slott fast de kommer ändå inte fram. Vägen till slottet så stoppar ett troll de…