Drömmen om att bli fotbollsproffs

Det var en gång två planeter som var kompisar och ville bli fotbollsproffs.

De bodde i Andromedagalaxen.

Men de hade ett hinder, det var en fiendeplanet som också ville bli fotbollsproffs…