Dramat i eluttaget

Alien-Bob och Gulis var ute och gick en promenad och kände att det luktade glass från ett eluttag och då gick de in i eluttaget.

När de kom in i eluttaget så var det ingen glass där så de tänkte gå ut men då stoppade robotarmén dem…