Draken och utomjordingen

Det var en gång en drake och en utomjording

som skulle flyga upp i rymden och leka med stjärnor.

Men ett svart hål stoppade dem…