Dinosaurien som ville bli en människa

Dinosaurien hade inga vänner.

När flickan kom till skogen sen hon såg dinosaurien.

När Dinobox såg Lisa så blev han rädd för människor brukar slå han.

Lisa sa att jag är en vän. När Lisa rör vid Dinobox blir han en människa…