Det stora hotet mot träden

Det var en gång en natur som hade små blommor. Naturen gick till skolan för första dagen och hittade en vän. Vännen var träden. Träden fick syre från andra träd. Träden försökte gå ut och utforska för att få mer syre. Men de kunde inte röra sig för de satt fast med rötter. Det fanns en pojke som ägde blommor, träd, syre. Sen kom någon annan och skärde ner träden…