Den mystiska personen & skurktjuven

Det var en gång en stark, allvarsam, mystisk person som hade en bästa kompis, en skurktjuv som snodde pengar och cyklar. Den starka allvarsamma mystiska personen hittar en magisk diamant som uppfyller alla önskningar men behåller den för sig själv.

När de skulle åka till Berättarministeriet så frågar den ene kompisen den andra om han hittat diamanten. Den mystiske allvarsamma personen svarar nej . Fortsättning följer…