Den förödande mjölkbristen

Det var en gång en häxa och en superhero.Dom ville ha sin pappa tillbaka. Pappan gick för att köpa mjölk, han hittade mjölk och det var den sista mjölken i hela världen. Man kidnappade honom man behövde mjölk för att rädda honom …