Den flygande grisens och unicornens äventyr i magilandet

Det var en gång en gris som kunde flyga och hans vän unicorn i magilandet. Allt var magi, den östra sidan använder sig av svart magi. Året var 3045, deras högsta önskan var ta bort svart magi men de blev hindrade av en tidsloop…