Den elaka, trötte chefen och det elaka marsvinet tar över världen

Det var en gång en trött, elak chef. Dens medhjälpare marsvinet. De bodde i ett hemsökt kontor. De ville ta över världen. Spöken som började förstöra maskinen så att de inte kunde ta över världen…