Apan och bokens dans

Det var en gång en apa som hade magiska krafter.

En gång trilla det ner en bok i apans huvud. Sen apan blev snurrig och trodde att boken prata.

Apan ville lära sig dansa men hen kunde inte…