Alien & rymdhunden och önskan om att förstöra Jupiter

Det var en gång en alien på Mars, som hittade en rymdhund. De ville gå och förstöra Jupiter. Sen kom hundratals astronauter och stoppade dem…