Alien och den flygande grisens resa till mars

Det var en gång en alien med fyra armar, sedan en flygande gris kom till Mars och de var vänner. Dom förstörde muren. Alien vill åka till jorden och bredvid muren hittade de en bil, sedan sprang ägaren och bilen var också ett rymdskepp och sedan åkte de till Mars…….