Tim och mister Kanna på äventyr mot yttre rymden

Det var en gång en leopard där halva kroppen var en fisk och den har horn på magen och ryggen.
Leopardfisken heter Tim. Bästa kompisen var en blå vattenkanna
som kan gå och prata och som heter mister Kanna. Och deras högsta önskan var att åka
utanför universum. Dom hade inte råd med en rymdraket så dom får jobba med att sopa gatorna…