Olles olycka

Det var en gång två personer. De gick i en skola. Ute på rasten lekte de burken. Olle ramlade och slog sig…