Kristallen och de magiska krafterna

Esa och Asian sitter i klassrummet med sin kompis och ska göra sina uppgifter. Ute fanns trollet och gjorde något dåligt. Esa och Asian ville rädda sitt land. De försöker få några krafter och de hittar en kristall som räddar deras land. Kristallen gav dem krafter. Sen gjorde kristallen så att de hittade flera av sina krafter. En drake kom och sa att det är min kristall och mina krafter. Draken kom och sa ge mig tillbaka min kristall och mina krafter. Draken sa om du hittar mina kristaller får du tillbaka krafterna…