Drömmen om Saturnus

Det var en gång en drake som hette Olja och en alien som hette Bibo. De kommer att gå till Saturnus. De vill gå till planeten men de hittar ingen raket.

Draken säger ska vi hitta en raket. De frågar en person men personen sade den funkar inte.

De väntade flera veckor tills det inte fanns några asteroider …