Den vita räven i skogen

Skogen var väldigt stor och mörk.  I skogen fanns det många djur. Några av djuren ville äta andra djur.

En dag gick den vita
räven för att dricka
vatten. Då hörde den steg bakom sig…..