Den magiska pennan i Egypten

En gång det var en pojke som hade en magisk penna, han var i Egypten där han hittade den. När Playstation 6 kom ut då ville han gärna ha den. Han blev sur började rita Playstation sen den kom ut och han blev glad…