Den hundraåriga lärarens hemlighet

En gång för länge sedan fanns det en lärare vid namn Juliana. Juliana var en läskig lärare som såg ung ut trots att hon var väldigt gammal. Hon var över 100 år gammal men såg ut att vara ungefär 30 år gammal. Juliana hade långt, blått och platt hår som gick ner ända till knäna. Det ena ögat var ljusblått och det andra var brunt. Juliana var lång och smal. På hennes näsvinge hade hon en näsring. Hennes naglar var långa och hon målade alltid sina läppar och naglar i rött på dagen, när det blev kväll bytte naglarna, läpparna och håret färg till svart. Juliana klädde sig alltid i svarta kläder. Hon bodde i Borås och arbetade på en skola som hette Kvisslebyskolan. Hon undervisade alla elever som går i 5b. Skolan låg alldeles intill en stor och djup skog som bestod av ett övergivet hus. Runt omkring det övergivna huset fanns det en massa träd och buskar som skymmer huset. På det övergivna husets dörr fanns en skylt där det står “Farligt, Gå ej in i huset”. En dag bestämde Juliana, slöjdläraren och idrottsläraren att de skulle ha en övning i orientering i den djupa skogen. Idrottsläraren hette Percy och slöjdläraren hette Alle, de var Julinas bästa vänner. Slöjdläraren hade en tysk dialekt, och eleverna var rädda för henne.

En tidig vårmorgon samlades alla elever i 5b och lärarna för att bege sig ut i skogen. Alle stod utplacerad vid start skylten och Percy stod utplacerad vid målskylten 10 kilometer in i skogen. Eleverna fick en karta av Julina och började bege sig ut på sitt äventyr i skogen. De följde efter pilarna som Juliana dagen innan hade satt upp, hon satte upp pilarna åt fel håll så att de skulle följa vägen till det läskiga övergivna huset. När eleverna kom in i skogen började de följa pilarna. Eleverna sprang i en klunga och råkade då komma åt pilarna så de bytte håll. Två elever var sena och gick in i skogen efter alla andra. De eleverna var tvillingar och hette Ava och Christian. De följde pilarna och skyndade sig men de kunde inte hitta resterande elever i klassen eller någon lärare. De fortsatte följa pilarna tills de kom tillbaka till skolan och letade efter Percy eller Alle.

Under tiden hade resterande klasskompisar kommit fram till det övergivna huset. De blev genast rädda när de såg huset. När alla hade samlats lurade Juliana in alla i huset genom att säga att det fanns fika och mat inomhus. Alla barnen gick in i huset och började leta efter mat och fika, då stängde Juliana igen dörren snabbt och låste därefter alla fem lås. Det var ett lås som var ett vanligt lås med vred, ett annat var ett lås man har till skåp, det tredje låset var ett lås med kod, det fjärde låset var med ett lås med stora nycklar och i det femte låset hängde ett stort hänglås med en kombination på tio siffror. Barnen försökte öppna dörren men det gick inte, de började då leta efter nycklarna för att kunna ta sig ut. De letade även efter ett fönster som gick att öppna för att kunna ta sig ut men det fanns inga fönster i huset. Juliana letade rätt på barnen och talade då om för dem att hon hade flera uppdrag till eleverna.