Schwartz resa till Schweiz

Det var en gång en sur butter Schwarz som skulle åka till Schweiz. Hennes tre bröder åker med och ska sola med surbuttern. Deras högsta önskan var att få sola och äta glass. Det började regna. Fortsättning följer…