Musen Nisse och barnet

Det var en gång en liten mus. Den musen hette Nisse och han hade ett eget barn. De bodde i skogen. De ville jaga myror eller ost…