Apan och zebrans dröm om bollhavet

Apan gick i leklandet. Sen kom zebran. Bollkrig med kanoner man ska skjuta bollar och skjuter på andra grejer. Det fanns ett laserdome i leklandet. Man ska skjuta med en slangbella på en platta, om jag träffar plattan åker den som har den ut. När apan och zebran träffade varandra kom det regnbågar, då blev dom glada. När dom vill hoppa ner i bollhavet då ser dom en haj…