Aporna som ville rädda världen

Det var en gång två apor som dricker vatten. De gick till stan.
Det fanns skräp på marken så de ville rädda stan. De hittade en
fotbollsplan och en boll på fotbollsplanen. De spelade fotboll …